Reporting an Absence

Elmore Green Primary School

Address: Elmore Green Road 

                Bloxwich 

                Walsall 

                West Midlands 

                WS3 2HW

Tel: 01922 710162

Email: postbox@elmore-green.walsall.sch.uk

Headteacher: Mrs P Jones-McDonald

Deputy Headteacher: Miss R Flood

SENCO: Mr M Jones

Parent/Carer Support Worker: Mrs J Lloyd

Copyright © 2021 Elmore Green Primary  |   Website design by eServices